General Mathematics

   

Nötrosofik Benzerlik Ölçüsü Ile Pid Katsayılarının Ayarlanması Metodunda Üçgen, Gauss ve Çan Eğrisi Üyelik Fonksiyonlarının Etkilerinin İncelenmesi

Authors: Mehmet Serhat Can, Ömer Faruk Özgüven

PID denetleyici ile bulanık mantık denetleyici ve bunlardan oluşturulmuş karma tasarımlar, kontrol uygulamalarında sıkça kullanılan denetleyici türlerindendir.

Comments: 7 Pages.

Download: PDF

Submission history

[v1] 2017-01-03 12:24:17

Unique-IP document downloads: 2 times

Add your own feedback and questions here:
You are equally welcome to be positive or negative about any paper but please be polite. If you are being critical you must mention at least one specific error, otherwise your comment will be deleted as unhelpful.

comments powered by Disqus