Mihail Vasile Zastavnitchi

[3] viXra:1610.0237 submitted on 2016-10-20 12:50:37, (29 unique-IP downloads)

Fizica ZMV. Bazele Fizicii Noi \\ Physics ZMV. the Basics of New Physics

Authors: Mihail Vasile Zastavnitchi
Category: Classical Physics

[2] viXra:1609.0379 submitted on 2016-09-26 10:40:12, (36 unique-IP downloads)

Физика ZMV. Основы новой физики \\ Physics ZMV. the Basics of New Physics

Authors: Mihail Vasile Zastavnitchi
Category: Classical Physics

[1] viXra:1609.0156 replaced on 2016-09-19 12:56:09, (41 unique-IP downloads)

Physics ZMV. The Basics of New Physics

Authors: Mihail Vasile Zastavnitchi
Category: Classical Physics