Szostek Kamil

[2] viXra:1806.0441 submitted on 2018-06-28 13:13:07, (40 unique-IP downloads)

Gravitational Waves in Newton’s Gravitation and Criticism of Gravitational Waves Resulting from the General Theory of Relativity (Ligo)

Authors: Szostek Roman, Góralski Paweł, Szostek Kamil
Category: Relativity and Cosmology

[1] viXra:1802.0012 replaced on 2018-06-28 13:17:15, (168 unique-IP downloads)

Fale Grawitacyjne W Grawitacji Newtona Oraz Krytyka Fal Grawitacyjnych Wynikających Z Ogólnej Teorii Względności (Ligo) (In Polish)

Authors: Szostek Roman, Góralski Paweł, Szostek Kamil
Category: Relativity and Cosmology