Data Structures and Algorithms

1802 Submissions

[5] viXra:1802.0337 [pdf] replaced on 2018-03-02 02:39:44

Proof that P ≠ NP

Authors: Robert DiGregorio
Comments: 3 Pages.

A problem exists that’s hard to solve but easy to verify a solution for.
Category: Data Structures and Algorithms

[4] viXra:1802.0336 [pdf] submitted on 2018-02-24 03:08:38

A Proof the P != NP

Authors: Nicolas Bourbaki, Jr
Comments: 1 Page.

We prove that P != NP using a simple and elegant method.
Category: Data Structures and Algorithms

[3] viXra:1802.0288 [pdf] replaced on 2018-02-23 01:14:55

Efficient Implementation of Gaussian Elimination in Derivative-Free REML, or How not to Apply the QR Algorithm

Authors: Stephen P. Smith, Karin Meyer, Bruce Tier
Comments: 19 Pages.

A QR algorithm was designed using sparse matrix techniques for likelihood evaluation in REML. The efficiency of the algorithm depends on how the order of columns in the mixed model array are arranged. Three heuristic orderings were considered. The QR algorithm was tested successfully in likelihood evaluation, but vector processing was needed to finish the procedure because of excess fill-ins. The improvements made for the QR algorithm also applied to the competing absorption approach, and hence absorption was found to be more competitive than the QR algorithm in terms of computing time and memory requirements. Absorption was made 52 times faster than a first generation absorption algorithm.
Category: Data Structures and Algorithms

[2] viXra:1802.0118 [pdf] submitted on 2018-02-10 16:11:01

R-Sport, czyli System Rozgrywek Sportowych (in Polish)

Authors: Szostek Roman
Comments: 24 Pages. New system (algorithm) settlement of sports competitions called R-Sport (in Polish).

Celem rozgrywek sportowych jest wyłonienie spośród grupy drużyn, bądź zawodników, drużyny najlepszej, czyli mistrza. Dlatego pomiędzy poszczególnymi drużynami muszą zostać rozegrane mecze. O tym, kto zostanie mistrzem decydują wyniki wszystkich spotkań. Zasady obowiązujące w trakcie sezonu tworzą System Rozgrywek Sportowych. W dokumencie tym został opisany nowy System Rozgrywek Sportowych. System ten pozwala na sprawiedliwe i efektywne wyłonienie zwycięzcy całego sezonu. Posiada on zalety, których nie posiadają inne, znane i stosowane obecnie Systemy Rozgrywek Sportowych. R-Sport jest Systemem Rozgrywek Sportowych, który pozwala przeprowadzić rozgrywki ligowe na wiele sposobów.
Category: Data Structures and Algorithms

[1] viXra:1802.0045 [pdf] submitted on 2018-02-04 12:01:59

A Solution to P vs NP

Authors: Bebereche Bogdan-Ionut
Comments: 1 Page.

.
Category: Data Structures and Algorithms