Linguistics

1309 Submissions

[2] viXra:1309.0134 [pdf] submitted on 2013-09-18 10:12:07

Ninth International Anthology on Paradoxism

Authors: editor Florentin Smarandache
Comments: 100 Pages.

25 contributors; by country: From Australia: George Roca; From Germany: Bernd Hutschenreuther; From India: B. Venkateswara Rao; From Moldova: Svetlana Garabaji; From Romania: Cătălin Barbu, Adrian Botez, Gavrilă Calefariu, Eugen Evu, Valeriu Iovan, Liviu Florian Jianu, Tudor Muşatescu, Ioan Marinescu-Puiu, Gheorghe Niculescu, Tudor Păroiu, Ion Pătraşcu, Alexandru Podea, Andrei Radu, Elena Adriana Răducan, Ion Soare, Mircea Eugen Şelariu; From Serbia: Ioan Baba; From USA: Cristian Petru Bălan, Tom Deicker, Vavila Popovici, Florentin Smarandache.
Category: Linguistics

[1] viXra:1309.0078 [pdf] submitted on 2013-09-11 09:22:51

ReSemnare

Authors: Florentin Smarandache
Comments: 90 Pages.

În acest volum, fiecare poem este compus din versuri independente. Dar o legătură subtilă între versuri transcende. Aşadar, ‘poeme’ cu ‘poeme într-un vers’ [sau meta-poeme]. Cartea putea fi structurată şi diferit, ca un simplu volum de poeme într-un vers. Stilul volumului este eliptic. Lipsa verbelor (sau puţinătatea lor) dând impresia de stagnare, de Timp Oprit, unde Sentimentele au Ingheţat… sau de Poeme-Tablouri Pictate, ori Desene Onirice… Totul este ca o listă nesfârşită de observaţii naturale şi simţăminte. Metaforele şi personificările se succed la infinit. În această lirică e-atâta singurătate pastorală, linişte profundă şi pesimism: totu-i alb şi pustiu, de o tristeţe neţărmurită. [Autorul]
Category: Linguistics