Linguistics

1502 Submissions

[1] viXra:1502.0189 [pdf] submitted on 2015-02-21 09:48:50

Cititorind. Balmeş α-Lecturi Instante

Authors: editor Florentin Smarandache
Comments: 79 Pages.

Această carte este un nou jurnal de lecturi instante, intenţional expeditive, marca Florentin Smarandache. Acelaşi mozaic de notiţe la prima mână, fără adnotări, fără intervenţii personale sau personalizate, fără judecăţi de valoare asupra lecturilor, fără trimiteri sau analogii savante sau savantlâceşti, întocmai ca în volumul precedent de cititoriri (Cititorind. Hic et nunc) şi, mai mult ca sigur, ca în următoarele. La foc de mitralieră, Florentin Smarandache conspectează un braţ de cărţi şi o căciulă de website-uri de conţinut variat şi, cum altfel?!, paradoxal/paradoxist. Cărţi de specialitate se aşează lângă website-uri de popularizare, publicaţii academice lângă publicaţii controversate ca valoare ştiinţifică, website-uri vulgarizatoare lângă website-uri ale unor instituţii respectate. La fel, în conţinut: cercetări aplicate, cu metode ştiinţifice consacrate, sunt imprietenite cu teorii conspiraţioniste şi strategii de dezvoltare personală. Acest (talmeş-)Balmeş nu poate fi întâmplător. Ba dimpotrivă, este un portret (pictat pe dedesupt) al lumii în care trăim sau, dacă nu un portret, poate doar un peisaj al acesteia. O lume care îşi refuză tot mai mult discernământul sustenabil, menţinând falii de gândire aparent insurmontabile între părţile-i componente, contorsionând mai profund fiindurile. (Stefan Iancu)
Category: Linguistics