Szostek Roman

[11] viXra:1712.0387 submitted on 2017-12-12 01:10:14, (8 unique-IP downloads)

Metoda Wyprowadzania Licznych Dynamik W Szczególnej Teorii Względności (In Polish)

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[10] viXra:1710.0103 submitted on 2017-10-09 13:47:33, (41 unique-IP downloads)

Uogólnienie Transformacji Galileusza (In Polish)

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[9] viXra:1707.0035 submitted on 2017-07-02 13:39:04, (31 unique-IP downloads)

Properties of Kinematics with the Universal Frame of Reference

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[8] viXra:1707.0034 submitted on 2017-07-02 13:41:25, (19 unique-IP downloads)

Właściwości Kinematyki Z Uniwersalnym Układem Odniesienia (In Polish)

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[7] viXra:1704.0302 replaced on 2017-04-30 10:01:48, (51 unique-IP downloads)

Wyjaśnienie Wyników Eksperymentu Michelsona-Morleya Przy Pomocy Teorii Z Eterem (In Polish)

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[6] viXra:1704.0105 replaced on 2017-04-30 10:08:47, (69 unique-IP downloads)

The Derivation of the General Form of Kinematics with the Universal Reference System

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[5] viXra:1704.0104 replaced on 2017-04-30 10:13:30, (126 unique-IP downloads)

Wyprowadzenie Ogólnej Postaci Kinematyki Z Uniwersalnym Układem Odniesienia (in Polish)

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[4] viXra:1612.0019 replaced on 2017-04-23 10:36:38, (94 unique-IP downloads)

The Explanation of the Michelson-Morley Experiment Results by Means of the Theory of Ether

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[3] viXra:1609.0081 replaced on 2017-04-23 11:12:45, (148 unique-IP downloads)

Szczególna Teoria Eteru Z Dowolnym Skróceniem Poprzecznym (In Polish)

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[2] viXra:1512.0237 submitted on 2015-12-05 22:41:33, (137 unique-IP downloads)

Special Theory of Ether

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[1] viXra:1512.0236 replaced on 2016-08-26 14:42:58, (196 unique-IP downloads)

Szczególna Teoria Eteru (Excerpts from the Book in Polish)

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology