Szostek Roman

[16] viXra:1802.0118 submitted on 2018-02-10 16:11:01, (15 unique-IP downloads)

R-Sport, czyli System Rozgrywek Sportowych (in Polish)

Authors: Szostek Roman
Category: Data Structures and Algorithms

[15] viXra:1802.0012 submitted on 2018-02-01 15:43:26, (86 unique-IP downloads)

Fale Grawitacyjne w Grawitacji Newtona oraz Propozycja Testu Laserowego Interferometru Fali Grawitacyjnej (LIGO) (in Polish)

Authors: Szostek Roman, Góralski Paweł, Szostek Kamil
Category: Relativity and Cosmology

[14] viXra:1801.0170 submitted on 2018-01-14 17:26:03, (19 unique-IP downloads)

Объяснение результатов эксперимента Майкельсона-Морли при помощи универсальной системы отсчета (In Russian)

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[13] viXra:1801.0169 submitted on 2018-01-14 17:34:44, (12 unique-IP downloads)

Метод вывода многочисленных динамик в Специальной Теории Относительности (In Russian)

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[12] viXra:1712.0480 replaced on 2017-12-30 22:11:02, (46 unique-IP downloads)

Derivation Method of Numerous Dynamics in the Special Theory of Relativity

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[11] viXra:1712.0387 replaced on 2017-12-30 22:18:03, (117 unique-IP downloads)

Metoda Wyprowadzania Licznych Dynamik W Szczególnej Teorii Względności (In Polish)

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[10] viXra:1710.0103 submitted on 2017-10-09 13:47:33, (56 unique-IP downloads)

Uogólnienie Transformacji Galileusza (In Polish)

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[9] viXra:1707.0035 replaced on 2017-12-30 22:50:47, (37 unique-IP downloads)

Properties of Kinematics with the Universal Frame of Reference

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[8] viXra:1707.0034 replaced on 2017-12-30 22:55:16, (38 unique-IP downloads)

Właściwości Kinematyki Z Uniwersalnym Układem Odniesienia (In Polish)

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[7] viXra:1704.0302 replaced on 2017-12-30 22:40:04, (68 unique-IP downloads)

Wyjaśnienie Wyników Eksperymentu Michelsona-Morleya Przy Pomocy Teorii Z Eterem (In Polish)

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[6] viXra:1704.0105 replaced on 2017-12-27 00:49:43, (84 unique-IP downloads)

The Derivation of the General Form of Kinematics with the Universal Reference System

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[5] viXra:1704.0104 replaced on 2017-12-27 00:51:57, (157 unique-IP downloads)

Wyprowadzenie Ogólnej Postaci Kinematyki Z Uniwersalnym Układem Odniesienia (in Polish)

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[4] viXra:1612.0019 replaced on 2017-12-30 22:32:11, (106 unique-IP downloads)

The Explanation of the Michelson-Morley Experiment Results by Means of the Theory of Ether

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[3] viXra:1609.0081 replaced on 2017-12-27 00:44:27, (159 unique-IP downloads)

Szczególna Teoria Eteru Z Dowolnym Skróceniem Poprzecznym (In Polish)

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[2] viXra:1512.0237 submitted on 2015-12-05 22:41:33, (146 unique-IP downloads)

Special Theory of Ether

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology

[1] viXra:1512.0236 replaced on 2016-08-26 14:42:58, (202 unique-IP downloads)

Szczególna Teoria Eteru (Excerpts from the Book in Polish)

Authors: Szostek Karol, Szostek Roman
Category: Relativity and Cosmology